Les persones, primer. Personal d’administració i serveis