Recerca

Cal anar més enllà dels mecanismes establerts per les agències d’avaluació de recerca

  • Superar els mecanismes de reconeixement de la recerca fonamentats en la quantitat (CNAEAI, ANECA, ANEP).
  • Promoure un efectiu reconeixement dels resultats d’excel·lència.
  • Necessitat de suport qualificat en la gestió dels recursos de recerca.
  • Evitar les traves i limitacions innecessàries en la gestió econòmica dels projectes.

Comentari

There is no comment on this post. Be the first one.

Deixa un comentari