PDI

Els incentius i el reconeixement de la tasca del PDI exigeix canvis

  • Avançar cap a uns equips docents pensats des de la coherència de les àrees i les disciplines corregint estructures dispars .
  • Hi ha d’haver processos reals de renovació generacional que millorin la qualitat acadèmica i potencial de recerca dels grups o departaments.
  • Reconiexement i suport a la tasca del professorat associat amb retribucions dignes.
  • Els docens i investigadors amb contractes laborals han de tenir unes condicions de feina iguals que les d’altres figures que fan la mateixa tasca.
  • Cal reconèixer i eliminar les dificultats per una atenció més individualitzada dels estudiants en grups nombrosos mitjançant el reconeixement de la tasca docent.

Comentari

There is no comment on this post. Be the first one.

Deixa un comentari