Projecte d’Universitat

Una idea recollida repetidament és que es fa necessari tenir un projecte d’universitat clar. Cal una idea clara d’universitat. No hi ha actualment un projecte que defineixi cap on va la UIB. És important tenir orientació, sentit institucional, lideratge i un plantejament estratègic. Corregir la pèrdua de presència pública de la UIB, la pèrdua de […]
SEGUIR LEYENDO

Administració i Serveis

Donar la rellevància que li pertoca i fomentar la implicació del PAS és una idea molt repetida Excessiu pes del PDI duent a terme tasques administratives i de gestió més adients pel PAS. Necessitat d’implicar el PAS perque dugui a terme tasques de més valor afegit. Estructures organitzatives que permetin vincular el PAS als grups, […]
SEGUIR LEYENDO

Recerca

Cal anar més enllà dels mecanismes establerts per les agències d’avaluació de recerca Superar els mecanismes de reconeixement de la recerca fonamentats en la quantitat (CNAEAI, ANECA, ANEP). Promoure un efectiu reconeixement dels resultats d’excel·lència. Necessitat de suport qualificat en la gestió dels recursos de recerca. Evitar les traves i limitacions innecessàries en la gestió […]
SEGUIR LEYENDO

Docència

El repte està en ajustar les titulacions de grau i de màster per fer-les atractives als estudiants Els esforços en docència no estan degudament reconeguts, la qual cosa té conseqüències sobre la qualitat docent i la formació dels estudiants. Conjunt de titulacions amb necessitats de fer-les atractives i incrementar la empleabilitat. Superar els elevats valors […]
SEGUIR LEYENDO