Docència

El repte està en ajustar les titulacions de grau i de màster per fer-les atractives als estudiants

  • Els esforços en docència no estan degudament reconeguts, la qual cosa té conseqüències sobre la qualitat docent i la formació dels estudiants.
  • Conjunt de titulacions amb necessitats de fer-les atractives i incrementar la empleabilitat.
  • Superar els elevats valors de taxa comparada d’abandonament d’estudis
  • Extreure conclusions realistes dels processos d’acreditació dels estudis per a millorar-los.
  • Fomentar la implicació dels professors en els màsters mitjançant un còmput atractiu de la tasca docent.
  • Abordar el problema del nombre reduït de matriculats en els màsters oficials i tractar-los objectivament.
  • Corregir les anomalies creades per la recent incorporació dels estudis de Medicina al ventall de titulacions.
  • Millorar les activitats de formació digital per a superar el model actual obsolet de videoconferència.

Comentari

There is no comment on this post. Be the first one.

Deixa un comentari