Administració i Serveis

Donar la rellevància que li pertoca i fomentar la implicació del PAS és una idea molt repetida

  • Excessiu pes del PDI duent a terme tasques administratives i de gestió més adients pel PAS.
  • Necessitat d’implicar el PAS perque dugui a terme tasques de més valor afegit.
  • Estructures organitzatives que permetin vincular el PAS als grups, departaments o centres i que hi faci un paper més rellevant.
  • Evitar la manca de suport administratiu qualificat per captació de recursos, per acompanyar processos d’internacionalització o de gestió de projectes europeus entre d’altres.

Comentari

There is no comment on this post. Be the first one.

Deixa un comentari